διπλοί ανελκυστήρες αυτοκινήτων πλατφορμών 2 μονάδων για τον πελάτη της Μάλτας

September 7, 2018

τα τελευταία νέα της εταιρείας για διπλοί ανελκυστήρες αυτοκινήτων πλατφορμών 2 μονάδων για τον πελάτη της Μάλτας

οι διπλοί ανελκυστήρες αυτοκινήτων πλατφορμών 2 μονάδων για τον πελάτη της Μάλτας φορτώνονται " GP εμπορευματοκιβώτιο 40 στο εργοστάσιό μας.